شب سوم ماه محرم
شب سوم ماه محرم
1

کدوم دردامو بگم ، بازو یا دست و کمرم - زمینه

6.7 MB 06:12 6 0
2

سینه بزن که نوکری مدالت باشه - شور

4.1 MB 03:19 8 2
3

شاهی و بنده نوازی ، ماهی و محرم رازی - شور

6.9 MB 06:24 7 2
4

بابا کجایی تنگه دلم برای تو - واحد

5.5 MB 04:53 22 7
5

تو مثل بارون نم نم ، یه هدیه از خدایی - واحد

6.4 MB 05:52 6 1
6

وقتی که فرا تر از زمان است رقیه - شعر خوانی

6.5 MB 05:55 7 1
7

به تار مویی بنده کارم - شور

5.6 MB 05:01 12 2
8

عمریه به من حواست هست - شور

3.0 MB 02:10 6 1
9

دوباره باده به دستم هر آنچه بادا باد - شعر خوانی پایانی

5.2 MB 04:31 11 2
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4