1

از آسمونا صدای حی علی العزا رسید - زمینه

4.9 MB 05:13 175 80
2

ای خداوند کرم ، به هوات در به درم - تک-شور

5.7 MB 06:09 228 154
3

ارباب مرا دریاب - شور

2.5 MB 02:37 108 59
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4