1

روضه

28.3 MB 20:36 22 1
2

میخوانم حیدر علی علی - زمینه

7.3 MB 05:19 20 3
3

فرمانده جن و بشری - شور

4.6 MB 03:20 22 4
4

نگران رزق و روزی نباش - شور

5.7 MB 04:08 24 4
5

ابروی خمت کرده خمارم - شور

7.6 MB 05:32 22 3
6

ذکر حیاتم ذکر بندگیم ارباب - شور

8.4 MB 06:07 21 3
7

از تو خودت رو میخوام آقا جون - شور

5.1 MB 03:44 21 3
8

من طلبنی وجدنی - شور

2.1 MB 01:33 22 4
9

سیدنا المظلوم سیدنا العطشان سیدنا الغریب غریب غریب - پایانی

5.7 MB 04:11 21 2
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4