1

خانه ویران شده غصه ی بابا سخت است -روضه

32.8 MB 14:20 49 3
2

غم دل تمومی نداره اگه گریه بی اختیاره - زمینه

21.2 MB 09:16 78 18
3

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست - زمینه

3.2 MB 01:24 49 8
4

به خدا بر همه کس معلوم است رهبر شیعه علی مظلوم است - واحد

5.2 MB 02:16 45 5
5

پیچیده در زمین و آسمان ندا حیدر - سنگین

7.8 MB 03:25 46 7
6

اول و آخر حیدر فاتح خیبر حیدر - تک

11.7 MB 05:07 52 16
7

حبل المتین علی سلطان دین علی - شور

9.6 MB 04:11 41 6
8

در نظر بازی ما بی خبران حیرانند - شور

13.3 MB 05:50 41 8
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4