1

امشب این خانه پر شده از گریه - روضه

29.4 MB 12:41 23 2
2

اگه تاریک و تلخ و تنها شدیم - مناجات

7.6 MB 03:12 23 1
3

مگه میشه امشب من و رد کنی - مناجات

15.5 MB 06:37 22 2
4

حیدر حیدر اول و آخر حیدر - زمینه

16.9 MB 07:13 43 22
5

زخم سرت خوب نمیشه چرا - زمینه

10.1 MB 04:16 21 2
6

خداحافظ ای تنهایی ها - شور

11.6 MB 04:56 22 3
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4