شب نوزدهم ماه محرم
شب نوزدهم ماه محرم
1

منزل به منزل خسته در اسارت - زمینه

6.3 MB 05:45 24 3
2

نام بچه هیئتی ، لقب عبدالحسنم - شور

3.9 MB 03:08 25 0
3

سینه بزن که نوکری مدالت باشه - شور

3.0 MB 02:09 64 8
4

هوای حرم تو رو دارم - شور

3.4 MB 02:35 15 0
5

ممنونم خدا علی دارم ، ممنونم که مرتضی ایم - شور

4.5 MB 03:46 17 0
6

از دلم تا حرم ، فاصله‌ام یه یا حسین - واحد

5.7 MB 05:07 12 0
7

بی تو جهانم الف نداره - واحد

5.2 MB 04:31 19 0
8

دنیا هنوز تشنه ی یک السلام توست - شعرخوانی

6.4 MB 05:53 15 1
9

تو از خدا هم نشونه داری - شور

7.0 MB 06:29 16 4
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4