1

زیبا رقیه رویا رقیه

2.4 MB 01:44 22 0
2

همه جا رسمو بر اینه نوکر اربابو ببینه - سرود

2.2 MB 01:37 22 0
3

من رقیه مذهبم ذکر بی بی بر لبم - سرود

1.5 MB 01:06 21 0
4

رجز

10.3 MB 07:29 20 0
5

پاهام میسوزه از خار مغیلان - زمینه

9.8 MB 07:06 20 1
6

عاشقان تو عشقه خواهانه تو عشقه - شور

3.0 MB 02:11 20 1
7

شور

18.1 MB 13:10 19 1
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4