1

دلا شاده دختر دردونه ارباب رسیده - سرود

3.9 MB 04:00 25 7
2

اومدش اومد همون که دلبره - سرود

3.9 MB 04:00 21 7
3

گل لبخند روی لبهامه - سرود

4.3 MB 04:24 26 10
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4