1

همه میرن کسی نمیمونه - زمینه

5.9 MB 06:27 50 16
2

یا جدّا یا جدّا لاندبنک صباحا و مساء - شور

1.5 MB 01:41 45 10
3

دوباره یاد قدیما کردم - شور

10.3 MB 11:12 85 41
4

گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز - واحد

4.3 MB 04:44 37 4
5

قرارم باش نگارم باش - شور

3.6 MB 03:56 131 74
6

من فقط میخوام یجوری دور و برت باشم - شور

3.9 MB 04:12 41 11
7

ذکر ارباب بی کفن

4.2 MB 04:36 37 1
8

خاک صحرا از خون تو رنگینه - شور

8.9 MB 09:40 43 6
9

تو آسمونی و منم خاکی ام - شور

1.2 MB 01:16 48 8
10

ذکر و مدح مولا علی

5.3 MB 05:47 33 7
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4