1

همه میرن کسی نمیمونه - زمینه

5.9 MB 06:27 222 88
2

یا جدّا یا جدّا لاندبنک صباحا و مساء - شور

1.5 MB 01:41 222 108
3

دوباره یاد قدیما کردم - شور

10.3 MB 11:12 468 555
4

گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز - واحد

4.3 MB 04:44 137 44
5

قرارم باش نگارم باش - شور

3.6 MB 03:56 831 466
6

من فقط میخوام یجوری دور و برت باشم - شور

3.9 MB 04:12 138 154
7

ذکر ارباب بی کفن

4.2 MB 04:36 133 41
8

خاک صحرا از خون تو رنگینه - شور

8.9 MB 09:40 192 111
9

تو آسمونی و منم خاکی ام - شور

1.2 MB 01:16 214 138
10

ذکر و مدح مولا علی

5.3 MB 05:47 111 30
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4