1

روضه

21.7 MB 23:42 16 0
2

الشفا عندالحسین - زمینه

2.9 MB 03:10 17 7
3

اگر به باد دهی زلف - شور

2.0 MB 02:12 18 4
4

خدا خلقم کرد - شور

2.8 MB 03:06 16 1
5

هرچه بادا باد اما عشق باد - واحد

1.1 MB 00:59 16 0
6

من الذی ایتمنی - شور

3.4 MB 03:45 17 3
7

ای چایی روضه هات - شور

3.4 MB 03:42 18 4
8

آنانکه خاک را به نظر کیمیا کنند - شور

10.0 MB 10:57 16 1
9

روضه پایانی

7.6 MB 08:19 15 1
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4