1

روضه

13.5 MB 09:48 52 0
2

بی پناهمو پناهمی - زمینه

4.8 MB 03:31 52 3
3

آواره ام آواره را آواره تر کن - زمینه

8.3 MB 06:03 91 17
4

روضه میرم منو میسازه - زمینه

5.4 MB 03:56 54 4
5

دیگه چیکار کنم منو صدا کنی - شور

6.2 MB 04:28 70 10
6

شور

10.1 MB 07:19 65 13
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4