1

روضه

16.0 MB 11:39 35 0
2

پسرم داره میره کجا کجا جگرم هی میسوزه چرا چرا - زمینه

3.9 MB 02:50 39 1
3

تورو میخوام دیگه هیچی حرم بیام دیگه هیچی - شور

4.8 MB 03:29 40 19
4

کربلات رویامه کربلات اقبامه - شور

7.9 MB 05:46 42 23
5

شور

5.7 MB 04:08 51 7
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4