1

مجنون به هوات در به دره - سرود

2.7 MB 02:38 32 164
2

ماشاءالله فتبارک الله - سرود

4.1 MB 04:07 34 44
3

اربابمه اون که روح لحظات بندگیمه - سرود

5.6 MB 05:50 34 144
4

شب سجده می کند به چلیپای موی تو - سرود

4.1 MB 04:07 45 42
5

یه جور ویژه و خاص سحر که حرم میرم - سرود

3.0 MB 02:56 48 79
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4