1

مجنون به هوات در به دره - سرود

2.7 MB 02:38 18 3
2

ماشاءالله فتبارک الله - سرود

4.1 MB 04:07 16 1
3

اربابمه اون که روح لحظات بندگیمه - سرود

5.6 MB 05:50 18 2
4

شب سجده می کند به چلیپای موی تو - سرود

4.1 MB 04:07 18 0
5

یه جور ویژه و خاص سحر که حرم میرم - سرود

3.0 MB 02:56 19 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4