1

علی علی علی مولا - سرود

6.2 MB 04:31 12 2
2

قدم قدم میزنم زیر نم بارون - سرود

4.7 MB 03:24 11 1
3

دلیل روشنی همه دنیا اومد - سرود

5.5 MB 03:59 10 0
4

دست روی سر ما کشیدند - مدح

12.4 MB 09:02 8 0
5

به چه نگاهی، ای جان چه وقاری - سرود

3.8 MB 02:44 11 0
6

یل با هیبت اباالفضل - سرود

5.2 MB 03:45 11 3
7

زینب زینب - سرود

8.0 MB 05:51 11 2
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4