1

ای گل بی خار من ، دلبر و دلدار من - سرود

4.2 MB 04:27 53 19
2

بازم شب یار ، اونی که دلدار - سرود

2.8 MB 02:57 67 27
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4