جلسه هفتگی 29 اردیبهشت
جلسه هفتگی 29 اردیبهشت
1

حقمان است این همه محنت

5.3 MB 05:38 21 1
2

سید الشهدا یا مقطع الاعضاء

4.2 MB 04:27 22 2
3

هر شام و هر سحرگاه دارم من این دعا را

3.1 MB 03:11 20 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4