شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه
شهادت حضرت امام صادق صلوات الله علیه
1

قسم به غربت خاکی که فوق تفسیر است

14.3 MB 15:30 27 3
2

تو هرم آتیش نفس ندارم

7.9 MB 08:33 31 1
3

بازم یه کوچه و بازم یه خونه و

6.5 MB 06:56 30 2
4

شاهی و بنده نوازی

6.8 MB 07:19 22 1
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4