1

تواین شبا برای حال خستمون دعا کن - زمینه

9.5 MB 06:50 404 110
2

دل شد گرفتار موسی ابن جعفر - زمینه

5.3 MB 03:46 364 48
3

من عاشق کلام حسنم - شور

7.2 MB 05:08 415 282
4

مدهوش ساقی و سرمست ساقرم- شور

5.9 MB 04:11 411 323
5

شبیه پیر کنعان نه - واحد

9.9 MB 07:08 367 14
6

زینب عالم شده مست نامت - واحد

5.0 MB 03:34 369 31
7

حیدر تو دلیل خلقت خلق اللهی - واحد

6.2 MB 04:23 386 116
8

هوا هوای کربلا هوای بین الحرمین - شور

9.2 MB 06:37 420 312
9

پیکرت میان گوداله - شور

14.3 MB 10:17 400 162
10

همیشه همه جا هوامو داشتی - شور

10.4 MB 07:27 436 171
11

تموم افتخارم اینه نوکر دربار حسینم - شور

13.7 MB 09:54 555 471
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4