1

کی دزدیده انگشت و انگشترت رو - روضه

3.5 MB 03:24 50 9
2

برا دل شکستمون دعا کن - زمینه

5.9 MB 05:58 49 6
3

وصل الله علی الباکین علی الحسین - شور

2.0 MB 01:45 62 9
4

سی ساله غم تو سینمه - واحد

4.2 MB 04:03 47 2
5

حیدر حیدر - واحد

2.6 MB 02:21 48 3
6

شیعه شاه خیبرم - شور

2.9 MB 02:40 146 62
7

تموم افتخارم - شور

2.2 MB 01:53 47 5
8

من عاشق کلام حسنم - شور

3.1 MB 02:55 52 8
9

هوا هوای بین الحرمین - شور

3.0 MB 02:51 50 7
10

ز جمع عاقلا بریدم من - شور

4.0 MB 03:52 51 7
11

شور قتلگاه

4.8 MB 04:46 54 7
12

شور (به همراه حاج حیدر خمسه)

6.2 MB 06:15 60 10
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4