1

کربلایی امیر رضا بیدار سنگین: وقف اولب روضلره بو بدنیم

2.8 MB 02:20 101 0
2

کربلایی امیر رضا بیدار واحد ترکیبی:ترکی فارسی

3.3 MB 02:53 89 4
3

کربلایی امیر رضا بیدار شور ترکی: قلبیده گینه بهانه وار

2.9 MB 02:29 138 70
4

کربلایی امیر رضا بیدار شور ترکی:گجه گندوز اورکده سوزوم

3.4 MB 02:57 87 4
5

کربلایی امیر رضا بیدار شور علوی:علی یا علی شاه دل دل سوار

7.4 MB 07:22 200 19
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4