1

به مدینه خبر سوختنش را - روضه

15.1 MB 16:31 14 1
2

چشم ترم میسوزه - زمینه

8.7 MB 09:28 31 9
3

گریه کنم برا غم برادرو - شور

4.6 MB 05:04 14 4
4

زینب زینب زینب - واحد

2.3 MB 02:30 13 0
5

از غمت گریونم - واحد

10.0 MB 10:56 14 0
6

السلام السلام ساکن کربلا - نوحه

2.0 MB 02:10 14 0
7

آه آه آه کربلا - شور

2.4 MB 02:36 22 2
8

آه زبانم لال- شور

4.8 MB 05:15 13 0
9

واویلا وآی - تک

6.3 MB 06:56 14 0
10

ای آرامش من - تک

6.3 MB 06:55 16 3
11

خوبان روزگار مسلمان زینب اند - شعرخوانی

1.9 MB 02:03 19 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4