1

دل و دلبر حيدر - سرود

6.3 MB 06:52 5 0
2

كيست كه بازار او - شعرخوانی

4.2 MB 04:34 4 0
3

بسم حق بسم محمد - شعرخوانی

10.2 MB 11:06 4 0
4

مى خانه نجف،من گداى نجفم - سرود

9.1 MB 09:56 4 0
5

ایوان نجف عجب صفایی دارد - شور

3.8 MB 04:05 6 0
6

جان مرا جانان علی

8.3 MB 09:01 4 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4