شهادت امام کاظم علیه السلام
شهادت امام کاظم علیه السلام
1

زمـیـنـه ا کـنـج زنـدون مـن اسـیـر غـل

15.7 MB 06:49 5 0
2

شـور ا وقـتـی کـه تـو پـسـر زهـرایـی

13.1 MB 05:41 5 0
3

شـور ا هـردم آمـاده بـاش لـشـگـر مـا

7.5 MB 03:14 11 3
4

شـور ا تـشـنـه روضـه آبـم

6.1 MB 02:36 6 0
5

شور پایانی ا عـشـقـیـمـدی کـربـلا

8.1 MB 03:30 5 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4