میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام
میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام
1

دیشب از عشق چشم من تر بود

8.3 MB 08:37 28 1
2

بازم عطر عطر جنت وزیده

3.9 MB 03:47 33 22
3

ز حرم جانب میدان به صف کربلا

3.5 MB 03:25 67 16
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4