شب دهم محرم
شب دهم محرم
1

زمینه ا ای وای من غریب مادر

16.3 MB 08:52 5 1
2

لطمه زنی ا بخش اول

24.2 MB 21:11 4 0
3

لطمه زنی ا بخش دوم

17.2 MB 15:04 4 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4