شب هفتم محرم
شب هفتم محرم
1

سنگین ا سرت به مویی بنده

8.7 MB 04:42 2 0
2

سه ضرب ا اصغر اصغر اصغر

9.9 MB 04:15 3 0
3

شور ا سوالی دارم از همونی

12.4 MB 05:22 2 0
4

لطمه زنی ا بو منی درده سالیب

27.6 MB 12:01 1 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4