1

سه برادری که عالم رو بهم میریزن - شور

3.9 MB 04:04 41 10
2

سلام یا ابوفاضل سلام ای امیر من - شور

4.5 MB 04:41 42 4
3

نوکرم مثال قنبر -شور

6.0 MB 06:20 64 13
4

ای پهلوانان جهان خاک سر کویت حسن - شور

3.4 MB 03:30 35 1
5

دم غروب شده بخوای با خاطرات گریه کنی - شور

5.0 MB 05:11 51 15
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4