1

تا ابد هرچه کریم است به قربان حسن - شور

3.9 MB 04:16 33 4
2

رزومه بسازیم حرمی - شور

5.2 MB 05:44 20 1
3

مدح

10.7 MB 11:41 26 0
4

تو نگاه کن منو مادر - شور

5.4 MB 05:54 28 3
5

رفتند به بیراهه و -شور

2.9 MB 03:10 21 1
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4