1

با تو آرامش دارم - شور

11.2 MB 11:30 11 2
2

هان ای ‌قلم‌ فرصت بگیر از او بگویم - مدح

17.2 MB 18:07 9 1
3

این دنیا به وجودت کرده مباهات - سرود

9.1 MB 09:15 13 2
4

عمری‌ است که دم به دم‌ علی می‌ گویم - شور

2.2 MB 02:00 9 2
5

روضه

6.6 MB 06:52 8 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4