میلاد حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه
میلاد حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه
1

گدای شیر یزدانم فقیرم شاه مردانم

4.0 MB 04:12 37 9
2

منتظرند جن و ملک

7.5 MB 08:04 38 9
3

دل دل رسوای من

6.6 MB 07:07 38 12
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4