1

مادر خدا میدونه دوست داره دل دیوونه - سرود

12.4 MB 05:19 8 1
2

روز خوش میلاده بازم دلا آباده - سرود

11.6 MB 05:00 6 0
3

هان ای قلم رخصت بگیر از او - مدح

38.7 MB 16:49 5 1
4

تموم آسمون روی زمونه - سرود

5.9 MB 02:30 7 1
5

تموم آسمون روی زمینه - مدح

5.2 MB 02:12 5 1
6

نم نم بارونه دل دیوونه - سرود

18.6 MB 08:03 7 0
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4