1

ای که به جسم نبی - شعرخوانی

5.3 MB 05:47 41 10
2

نغمه خوانی

2.3 MB 02:34 27 3
3

نغمه خوانی

3.1 MB 03:25 25 1
4

چشم و دلم مدح و ثنای علی است - شور - حاج سید مهدی میرداماد

2.3 MB 02:31 33 3
5

ای حسن مطلع همه عاشقانت - شعرخوانی - حاج سید مهدی میرداماد

8.3 MB 09:04 30 1
6

همه ی بهشته زیر قدمای مادر - سرود - حاج سید مهدی میرداماد

7.3 MB 08:01 32 3
sejdeh.com
سجدهسال 1396
جایی برای اشتراک گذاری مداحی
sejdeh.com
نوحه ها
ویدئو ها
sejdeh.com
00:00
00:00
سرعت معمولی
  • 0.5
  • 0.75
  • معمولی
  • 1.25
  • 1.5
  • 2
  • 3
  • 4